Privatnosti

 

I.

Osnovne odredbe

1.    Voditelj obrade osobnih podataka u skladu s člankom 4. stavkom 7. uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (dalje u tekstu "GDPR")je:


BOHEMIA GOLD S.R.O.

I.D.: 27327167

ID: CZ27327167

registrirano sjedište: Lannova 2061/8, Prag 1, 110 00 (dalje u tekstu "administrator").

 

2.    Podaci za kontakt administratora su:

adresa: Borská 34, Ceska Lipa, Lada, 470 01       

e-pošta: info@bohemiagoldcrystal.com

telefon: +420 702 163 888

 

3.    Osobni podaci znači sve informacije o identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati; fizička osoba koja se može identificirati fizička je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više posebnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihološkog, gospodarskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

4.    Voditelj obrade nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

 

II.

Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

1.    Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koje ste mu daliili osobne podatke koje je voditelj obrade dobio na temelju izvršenja vaše narudžbe.

2.    Voditelj obrade obrađuje vaše identifikacijske podatke i podatke za kontakt te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

 

III.

Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

1.    Pravna osnova za obradu osobnih podataka je

·         izvršenje ugovora između vas i voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. U ovom članku to nije prvi put da je komisija b)GDPR,

·         legitimni interes voditelja obrade za pružanje izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavkom 1. U ovom članku to nije prvi put da je komisija GDPR,

·         Vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavkom 6. U ovom članku to nije prvi put da je komisija a) GDPR u kombinaciji s § 7 para. 2 Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da roba ili usluge nisu naručene.

2.    Svrha obrade osobnih podataka je

·         obrada vašeg naloga i izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i voditelja obrade; nalog zahtijeva osobne podatke koji su potrebni za uspješnu obradu narudžbe (ime i adresa, kontakt), pružanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i izvršenje ugovora, bez pružanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili ih ispuniti voditelj obrade,

·         slanje poslovnih komunikacija i obavljanje drugih marketinških aktivnosti.

3.    Ne postoji automatsko pojedinačno odlučivanje od strane voditelja obrade u smislu čl. Dali ste izričitu suglasnost za takvu obradu.

 

IV.

Razdoblje zadržavanja

1.    Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke

·         za razdoblje potrebno za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i voditelja obrade te za ostvarivanje potraživanja koja proizlaze iz takvih ugovornih odnosa (na razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).

·         do povlačenja suglasnosti za obradu osobnih podataka umarketinškesvrhe nanajviše  15 godinaako se osobni podaci obrađuju na temeljuprivole.

2.    Nakon isteka razdoblja pohrane osobnih podataka, voditelj obrade izbrisat će osobne podatke.

 

U.

Primatelji osobnih podataka (podizvođači voditelja obrade)

1.    Primatelji osobnih podataka su osobe

·         uključene u isporuku robe/usluga/plaćanja na temeljuugovora,

·         pružanje usluga e-trgovine(Dpoint) idrugih usluga u vezi s radom e-trgovine,

·         pružanje marketinških usluga.

2.    Voditelj obrade ne namjerava prenositi osobne podatke trećoj zemlji (zemlji koja nije članica EU-a) ili međunarodnoj organizaciji. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama su pružatelji poštanskih usluga / usluga u oblaku.

 

VI.

Vaša prava

1.    Pod uvjetima utvrđenima u GDPR-u, imate

·         pravo na pristup vašim osobnim podacima u skladu s člankom 15.

·         pravo na ispravak osobnih podataka sukladno čl.

·         pravo na brisanje osobnih podataka sukladno čl.

·         pravo prigovora na obradu u skladu s člankom 21.

·         pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. GDPR-a.

·         pravo na povlačenje suglasnosti za obradu u pisanom obliku ili elektroničkim putem na adresu ili e- mail voditelja obrade iz članka III.

2.    Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je vaše pravo na zaštitu osobnih podataka povrijeđeno.

 

VII.

Privatnosti

1.    Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao osobne podatke.

2.    Voditelj obrade poduzeo je tehničke mjere kako bi osigurao repozitorije podataka i osobnih podataka u papirnatom obliku.

3.    Voditelj obrade izjavljuje da samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.

 

VIII.

Konačne odredbe

1.    Slanjem narudžbe iz online obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti i da je prihvaćate u cijelosti.

2.    Slažete se s ovim uvjetima provjerom vašeg pristanka putem internetskog obrasca. Označavanjem privole potvrđujete da ste upoznati s pravilima o privatnosti i da je prihvaćate u cijelosti.

3.    Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete i odredbe. Objavit će novu verziju Pravila o privatnosti na svojoj web stranici i istovremeno vam poslati novu verziju ovih Uvjeta i odredbi na vašu adresu e-pošte, koju ste dali voditelju obrade.

 

Ti uvjetistupaju na snagu 25.5.2018.

Zahtjev za brisanje osobnih podataka