Uvjeti i odredbe

 

Ja.

Osnovne odredbe

1.    Ovi Općiuvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu " Uvjeti i odredbe") izdaju seu skladu s člankom 1751. i Zakonom br. 89/2012 Coll.,Građanski zakonik (dalje u tekstu " Građanskizakonik")

 

BOHEMIA GOLD S.R.O.

I.D.: 27327167

ID: CZ27327167

registrirano sjedište: Lannova 2061/8, Prag 1, 110 00

Trgovačko društvo upisano je u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak C,

umetni 189059

 

Za on-takt:

e-pošta:  info@bohemiagoldcrystal.com

telefon: 702 163 888

e-trgovina: www.bohemiagoldcrystal.com

web: www.bohemiagold.net

(dalje u tekstu "prodavatelj")

 

2.    Ovim Uvjetima i odredbama mijenjaju se recipročna prava i obvezeprodavatelja i fizičke osobe koja sklapa kupoprodajni ugovor izvan svog poslovanja kao potrošač ili tijekom svojih poslovnih aktivnosti (u daljnjem tekstu "kupac") putem web sučelja koje se nalazi na internetskoj stranici dostupnoj na internetskoj adresi www.bohemiagoldcrystal.com (dalje u tekstu "Internetskatrgovina").

3.    Odredbe Uvjeta i odredbi sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Različiti aranžmani u kupoprodajom imaju prednost pred odredbama ovih Uvjeta i odredbi.

4.    Ovi uvjeti i odredbe i kupoprodajni ugovor sklapaju se na češkom.

 

II.

Informacije o robi i cijenama

1.    Informacije o robi, uključujući cijene pojedinačne robei njihove  glavne karakteristike, mogu se naći za pojedinačnu robu u katalogu internetske trgovine. Cijene robe uključuju porez na dodanu vrijednost, sve povezane naknade i troškove povrata robe, ako se po definiciji ta roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe ostaju važeće sve dok su prikazane u internetskoj trgovini. Ova odredba ne isključuje pregovore o kupoprodajnom ugovoru pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

2.    Sva prezentacija robe stavljene u katalog internetske trgovine je informativna i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor za tu robu.

3.    Informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i isporuku robe objavljuju se u internetskoj trgovini. Informacije o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe navedene u internetskoj trgovini valjane su samo u slučajevima kada se roba isporučuje na državnom području Češke Republike.

4.    Svi popusti na kupovnu cijenu robe ne mogu se međusobno kombinirati, ako se prodavatelj i kupac ne slažu drugačije.

 

III.

Narudžba i sklapanje kupoprodajnog ugovora

1.    Troškove koje kupac snosi prilikom korištenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam kupac. Ti se troškovi ne razlikuju od osnovne stope.

2.    Kupac vrši narudžbu robe na sljedeći način:

·         ispunjavanjem obrasca za narudžbu bez registracije. 

3.    Prilikom narudžbe kupac odabire robu, broj komada robe, način plaćanja i isporuke.

4.    Prije slanja narudžbe kupac smije provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikomna gumb Potvrdi narudžbu. Informacije navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Uvjet za valjanost narudžbe je ispuniti sve obvezne podatke u obrascu za narudžbu i potvrditi kupcu da se upoznao s ovim uvjetima i odredbama.

5.    Nakon primitkanarudžbe za shis,prodavatelj je potvrdio kupcu da je narudžba zaprimljena na e-mail adresu koju je kupac unio prilikomnaručivanja. Ta je potvrda automatska i ne smatra se sklapanjem ugovora. Važeći uvjeti i odredbe prodavatelja prilaguju se potvrdi. Kupoprodajni ugovor sklapa se tek nakon što prodavatelj zaprimi narudžbu. Obavijest o primitku narudžbe dostavlja se na adresu e-pošte kupca. Nakon primitkanarudžbe za shis,prodavatelj je potvrdio kupcu da je narudžba zaprimljena na e-mail adresu koju je kupac unio prilikomnaručivanja. Potvrdase smatra sklapanjem ugovora. Važeći uvjeti i odredbe prodavatelja prilaguju se potvrdi. Kupoprodajni ugovor sklapa se potvrdom prodavatelja na e- mail adresu kupca.

6.    Ako prodavatelj ne može ispuniti bilo koji od zahtjeva navedenih u narudžbi, poslat će kupcu izmijenjenu ponudu na svoju e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora i u tom slučaju kupoprodajni ugovor sklapa se potvrdom o prihvaćanju ove ponude prodavatelju na njegovu e-mail adresu navedenu u ovim uvjetima i odredbama.

7.    Sve narudžbe primljene od strane prodavatelja su obvezujuće. Kupac može otkazati narudžbu dok prodavatelj ne obavijesti kupca o primitku narudžbe. Kupac može otkazati narudžbu telefonom na telefonski broj ili e-mail prodavatelja naveden u ovim Uvjetima i odredbama.

8.    U slučaju da je došlo do očite tehničke pogreške prodavatelja prilikom  navođenja cijene robe u internetskoj trgovini ili tijekom postupka naručivanja, prodavatelj nije dužan isporučiti robu kupcu po ovoj očito pogrešnoj cijeni, čak i ako je kupcu poslana automatska potvrda o primitku narudžbe prema ovim uvjetima i odredbama. Prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja obavještava kupca o pogrešci i kupcu šalje izmijenjenu ponudu na svoju e-mail adresu. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom kupoprodajnog ugovora, a u ovom slučaju kupoprodajni ugovor sklapa se potvrdom o prihvaćanju od strane kupca na e-mail adresu prodavatelja.

 

IV.

Korisnički račun

1.    Na temelju registracije kupca napravljene u internetskoj trgovini, kupac može pristupiti svom korisničkom računu. Sa svog korisničkog računa kupac može naručiti robu. Kupac također može naručiti robu bez registracije.

2.    Prilikom registracije za korisnički račun i naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke dostaviti ispravno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac dostavio na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra točnima.

3.    Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan održavati povjerljivost u vezi s informacijama potrebnim za pristup njegovom korisničkom računu. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu zlouporabu korisničkog računa od strane trećih strana.

4.    Kupac nema pravo dopustiti trećim stranama korištenje korisničkog računa.

5.    Prodavatelj može otkazati korisnički račun, pogotovo ako kupac više ne koristi svoj korisnički račun, ili ako kupac prekrši svoje obveze prema kupoprodajom ugovoru i ove uvjete i odredbe.

6.    Kupac potvrđuje da korisnički račun možda neće biti dostupan 24/7, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardvera i softvera prodavatelja, ili potrebnog održavanja hardvera i softvera treće strane.

 

U.

Uvjeti plaćanja i isporuka robe

1.    Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti na sljedeće načine:

·         bezgotovinskog kreditnom karticom

·         bankovnim prijenosom na račun prodavatelja putem GoPay pristupnika zaplaćanje,

·         gotovina po isporuci,

·         gotovinom ili kreditnom karticom prilikom preuzimanja osobne naplate u prostorijama

2.    Zajedno s kupoprodajnom cijenom, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito navedeno drugačije, podrazumijevaju se i kupovna cijena i troškovi povezani s isporukom robe.

3.    U slučaju plaćanja u gotovini, kupoprodajna cijena plaća se po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena plaća se u roku od 7 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4.    U slučaju plaćanja putem pristupnika za plaćanje, kupac slijedi upute odgovarajućeg pružatelja usluga elektroničkog plaćanja.

5.    U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati kupoprodajnu cijenu ispunjena je u trenutku uplate odgovarajućeg iznosa na bankovni račun prodavatelja.

6.    Prodavatelj ne zahtijeva avansni polog ili drugu sličnu uplatu od kupca unaprijed. Plaćanje kupoprodajne cijene prije slanja robe nije predujam.

7.    Prema Zakonu o registraciji prodaje, prodavatelj je dužan izdati račun kupcu. Istodobno, dužan je prijaviti primljeni dohodak poreznom administratoru putem interneta, u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

8.    Roba se isporučuje kupcu:

·         na adresu koju je naveo kupac narudžbe

·         kroz rađaonicu na adresu ambulante koju je odredio kupac,

·         osobna kolekcija u prostorijama prodavatelja na adresi Borská 34 Česká Lípa, 47001

9.    Izbor načina isporuke vrši se tijekom naručivanja robe.

10.  Trošak isporuke robe ovisno o načinu otpreme i primitka robe naveden je u narudžbi kupca i potvrdi narudžbe od strane prodavatelja. Ako je način prijevoza dogovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza.

11.  Ako je prodavatelj dužan prema kupoprodajnom ugovoru isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke. Ako je iz razloga kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugačiji način nego što je navedeno u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.

12.  Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti netaknutost pakiranja robe i, u slučaju bilo kakvih nedostataka, odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju kršenja ambalaže koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

13.  Prodavatelj kupcu izdaje porezni dokument – račun. Porezni dokument šalje se na e-mail adresu kupca nakon uplate punog iznosa za robu.

14.  Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune kupoprodajne cijene robe, uključujući troškove isporuke, ali prvo preuzimanjem robe. Odgovornost za slučajno uništenje, oštećenje ili gubitak robe prelazi na kupca u trenutku primitka robe ili u trenutkukada je bio dužan preuzeti robu, ali to nije učinio kršećikupoprodajni ugovor.

15.  Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati plaćanje od kupca za naručenu robu unaprijed, u punom ili drugom ugovorenom iznosu ukupne kupoprodajne cijene. Ako kupac ne plati puni ili drugi ugovoreni iznos u roku od sedam (7) dana od primitka zahtjeva za plaćanje od strane prodavatelja, prodavatelj nije dužan predati robu kupcu.

 

MI.

Odustajanje od ugovora

1.    Kupac koji je sklopio kupoprodajni ugovor izvan svog poslovanja kao potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.

2.    Razdoblje povlačenja je 14 dana

·         od dana primitka robe,

·         od dana primitka posljednje isporuke robe, ako je predmet ugovora nekoliko vrsta robe ili isporuka nekoliko dijelova

·         od datuma primitka prve isporuke robe, ako je predmet ugovora redovita ponovna isporuka robe.

3.    Kupac ne može, između ostalog, odustati od kupoprodajnog ugovora:

·         pružanje usluga ako su ispunjene uz njegovu prethodnu izričitu suglasnost prije isteka razdoblja povlačenja, a prodavatelj je prije sklapanja ugovora obavijestio kupca da u tom slučaju nema pravo na odustajanje,

·         isporuka robe ili usluga čiji cijena ovisi o otklonu financijskog tržišta, bez obzira na volju prodavatelja, a koja se može dogoditi u razdoblju povlačenja,

·         isporuku alkoholnih pića, koja se mogu isporučiti tek nakon 30 dana, a cijena ovisi o otklonu financijskog tržišta neovisno o volji prodavatelja,

·         isporuka robe koja je izmijenjena prema želji kupca ili za njegovu osobu,

·         isporuka pokvarljive robe, kao i robe nepovratno pomiješane s drugom robom nakon isporuke,

·         isporuka robe u zatvorenoj ambalaži koju je kupac uklonio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga,

·         isporuku audio ili video zapisa ili računalnog programa ako je prekršio svoje izvorno pakiranje,

·         opskrba novinama, časopisima ili časopisima,

·         isporuku digitalnog sadržaja, ako nije isporučen na materijalnom mediju i isporučen je uz prethodnu izričitu suglasnost kupca prije isteka razdoblja povlačenja, a prodavatelj je prije sklapanja ugovora obavijestio kupca da u tom slučaju nema pravo naodustajanje,

·         u drugim slučajevima iz članka 1837.

4.    Kako bi se pridržavao razdoblja povlačenja, kupac mora poslati izjavu o povlačenju u roku povlačenja.

5.    Kako bi odustao od kupoprodajnog ugovora, kupac može koristiti obrazac modela za povlačenje iz ugovora koji je osigurao prodavatelj. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac će poslati na e-mail ili adresu za dostavu prodavatelja navedenu u ovim Uvjetima i odredbama. Prodavatelj potvrđuje kupcu prihvaćanje obrasca bez odgađanja.

6.    Kupac koji je odustao od ugovora dužan je vratiti robu prodavatelju u roku od 14 dana od povlačenja iz ugovora prodavatelju. Kupac snosi troškove povezane s vraćanjem robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenom poštanskom rutom.

7.    Ako kupac odustane od ugovora, prodavatelj mu se vraća bez odgode, ali najkasnije 14 dana nakon povlačenja iz ugovora, sva sredstva, uključujući troškove isporuke primljene od njega, na isti način. Prodavatelj vraća primljeni novac kupcu na drugi način samo ako kupac pristane i ako ne snosi dodatne troškove.

8.    Ako je kupac odabrao način koji nije najjeftiniji način isporuke koji nudi prodavatelj, prodavatelj će kupcu vratiti troškove isporuke robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem načinu isporuke koji se nudi.

9.    Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac prenese robu ili dokaže da je robu poslao prodavatelju. Kupac mora vratiti robu prodavatelju neoštećenu, neiskorištenu i neiskorištenu te, ako je moguće, u originalnoj ambalaži. Prodavatelj ima pravo jednostrano uračunati zahtjev za naknadu štete na robi u odnosu na zahtjev kupca za povrat kupoprodajne cijene.

10.  Prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora zbog rasprodaje zaliha, nedostupnosti robe ili kada je proizvođač, uvoznik ili dobavljač robe prekinuo proizvodnju ili uvoz robe. Prodavatelj će odmah obavijestiti kupca putem e-mail adrese navedene u narudžbi i vratiti sva sredstva, uključujući troškove dostave, primljena od njega na temelju ugovora, na isti način ili na način koji je kupac odredio u roku od 14 dana od obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora.

 

 

 

 

VII.

Prava od neispravnih performansi

1.    Prodavatelj odgovara kupcu da roba nema nedostataka kada je preuzeta. Konkretno, prodavatelj odgovara kupcu da u vrijeme kada je kupac preuzeo robu:

·         roba ima obilježja koja su dogovorile stranke i, u nedostatku aranžmana, ima takva obilježja koja je prodavatelj robe ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao, uzimajući u obzir prirodu robe i oglašavanje koje one provode,

·         roba je prikladna za svrhu koju je prodavatelj naveo za njihovu uporabu ili za koju se roba te vrste obično koristi,

·         roba odgovara kvaliteti ili izvedbi dogovorenog uzorka ili nacrta, ako je kvaliteta ili dizajn određen u skladu s dogovorenim uzorkom ili modelom,

·         roba je u odgovarajućoj količini, mjerilu ili težini;

·         roba je u skladu sa zahtjevima zakonodavstva.

2.    Ako se kvar dogodi u roku od šest mjeseci od primitka robe od strane kupca, smatra se da je roba bila neispravna u trenutku primitka. Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji će nastati u robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Tose ne odnosi na određivanje robe koja se prodaje po nižoj cijeni na nedostatak za koji je dogovorena niža cijena, na trošenje robe uzrokovanu njihovom uobičajenom uporabom, na rabljenu robu na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili trošenja koje je roba imala u trenutku primitka od strane kupca ili ako je to rezultatprirode robe.

3.    U slučaju nedostatka, kupac može podnijeti prigovor prodavatelju i zatražiti:

·         zamjena za novu robu,

·         popravak robe,

·         razuman popust na kupoprodajnucijenu,

·         povlačenja iz ugovora.

4.    Kupac ima pravo odustati od ugovora,

·         ako roba ima materijalni nedostatak,

·         ako se stvar ne može pravilno koristiti za ponovljeno pojavljivanje nedostataka ili nedostataka nakon popravka,

·         s većim brojem nedostataka u robi.

5.    Prodavatelj je dužan prihvatiti prigovor u bilo kojoj ustanovi u kojoj je prihvaćanje prigovora moguće, eventualno i u registriranom sjedištu ili mjestu poslovanja. Prodavatelj je dužan kupcu izdati pisanu potvrdu o tome kada je kupac ostvario pravo, koji je sadržaj prigovora i koji način rješavanja prigovora kupac zahtijeva, kao i potvrdu datuma i načina rješavanja prigovora, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pisano obrazloženje odbijanja prigovora.

6.    Prodavatelj ili njegov ovlašteni zaposlenik odlučuje o pritužbi odmah, u složenim slučajevima u roku od tri radna dana. To razdoblje ne uključuje vrijeme prikladno prema vrsti proizvoda ili usluge potrebne za stručnu procjenu nedostatka. Prigovor, uključujući uklanjanje nedostatka, mora se riješiti bez odgode, najkasnije 30 dana od dana reklamacije, osim ako prodavatelj ne pristane na duže razdoblje s kupcem. Uzaludan istek tog razdoblja smatra se materijalnom povredom ugovora i kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. Trenutak u kojem se volja kupca (ostvarivanje prava na neispravno izvršenje) događa prodavatelju smatra se trenutkom kada je pritužba podnesena.

7.    Prodavatelj o rezultatu prigovora pisanim putem obavještava kupca.

8.    Pravo na neispravnu izvedbu kupcu nije važno ako je kupac prije preuzimanja znao da stvar ima nedostatak ili je sam kupac uzrokovao kvar.

9.    U slučaju legitimnog prigovora, kupac ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s potraživanjem. To pravo kupac može ostvariti kod prodavatelja u roku od mjesec dana od isteka jamstvenog roka.

10.  Kupac ima izbor načina prigovora.

11.  Prava i obveze ugovornih stranaka u pogledu prava koja proizlaze iz neispravnog izvršenja uređeni su odjeljcima od 1914. do 1925., odjeljcima od 2099. do 2117. i odjeljcima od 2161. do 2174.

12.  Ostala prava i obveze stranaka vezane uz odgovornost prodavatelja za nedostatke regulirane su Postupkom prigovora Prodavatelja.

 

VIII.

Isporuka

1.    Ugovorne stranke mogu dostaviti svu pisanu korespondenciju jedna drugoj putem e-maila.

2.    Kupac dostavlja korespondenciju na e-mail adresu Prodavateljanavedenu uovimUvjetima i odredbama. Prodavatelj dostavlja korespondenciju kupcu na e-mail adresu navedenu u njegovom korisničkom računu ili narudžbi.

 

IX.

Izvansudskorješavanje sporova

1.    Češko nadzorno tijelo za trgovinsku inspekciju sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, broj trgovačkog društva: 000 20 869, internetska adresa: https://adr.coi.cz/cs. Internetska platforma za rješavanje sporova koja se nalazi na http://ec.europa.eu/consumers/odr internetskoj adresi može se koristiti za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora.

2.    Europski potrošački centar Češka Republika sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz središnja je točka u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o rješavanju potrošačkih sporova na internetu i o izmjeni Uredbe (EZ) br.

3.    Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju trgovačke dozvole. Inspekciju trgovine u okviru svoje nadležnosti provodi relevantni ured za izdavanje dozvola za trgovinu. Češko tijelo za trgovinsku inspekciju u određenoj mjeri provodi nadzor usklađenosti sa Zakonom br.

 

X.

Konačne odredbe

1.    Svi dogovori između prodavatelja i kupca s pravnim nalogom Češke Republike. Ako odnos utvrđen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni element, stranke se slažu da je odnos uređen pravom Češke Republike. Time se ne dovode u pitanje prava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućeg zakonodavstva.

2.    Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na kupca u smislu § 1826 para. U ovom članku to nije prvi put da je komisija (e) Građanski zakonik.

3.    Sva prava na web stranicu Prodavatelja, posebno autorska prava na sadržaj, uključujući izgled stranice, fotografije, filmove, grafike, zaštitne znakove, logotip i druge sadržaje i elemente, pripadaju Prodavatelju. Zabranjeno je kopirati, mijenjati ili na drugi način koristiti web stranicu ili dio web stranice bez pristanka prodavatelja.

4.    Prodavatelj nije odgovoran za pogreške nastale kao posljedica uplitanja treće strane u Internetsku trgovinu ili zbog njezine uporabe suprotno njezinoj svrsi. Kupac neće koristiti postupke koji bi mogli negativno utjecati na njegov rad prilikom korištenja Internetske trgovine i neće sudjelovati u bilo kojoj aktivnosti koja bi mogla omogućiti njemu ili trećim stranama da neovlašteno mijenja ili koristi softver ili druge komponente koje čini Internetska trgovina i da koristi Internetsku trgovinu ili njezine dijelove ili softver na način koji je u suprotnosti s njegovom namjenom ili svrhom.

5.    Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765 para. Nije moguće primijeniti odredbe članka 2.

6.    Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete i odredbe, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.

7.    Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta i odredbi. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze nastale tijekom razdoblja učinka prethodne verzije Uvjeta i odredbi.

 

Ovi Uvjeti i odredbe stupaju na snagu


24.05.2018