Vrácení zboží je možné do 14 dnů bez udání důvodu.

PRO MOŽNOST VRÁTIT ZBOŽÍ NÁS, PROSÍM, KONTAKTUJTE NEJDŘÍVE E-MAILEM NEBO TELEFONICKY! DOMLUVÍME S VÁMI NEJLEPŠÍ MOŽNÝ ZPŮSOB PRO ZASLÁNÍ ZBOŽÍ. NEZASÍLEJTE ZBOŽÍ NA ADRESU UVEDENOU V OBDRŽENÉ FAKTUŘE!

Maximální lhůta pro přezkoumání reklamace vráceného zboží prodávajícím a zaslání písemného vyjádření, je 30 kalendářních dní od obdržení písemné reklamace a zaslání zboží na reklamaci podle toho, která skutečnost nastane později.

V případě uznání reklamace, má zákazník právo na úhradu nákladů spojených se zasláním zboží zpět.

Záruky nejsou poskytovány při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávným použitím nebo manipulací se zbožím, nebo pokud nebyly dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Prodávající neodpovídá za vady v případě, že je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Reklamace se řídí obchodními podmínkami.

Pro urychlení reklamace můžete vyplnit formulář pro vrácení zboží. Není to však podmínkou.

Formulář pro vrácení zboží

Kontakt:

E-mail: info@bohemiagoldcrystal.com

Tel: +420702163888

Reklamovat poškozené zboží při přepravě je možné DO DVOU DNŮ OD PŘEVZETÍ BALÍČKU!