Zwroty są możliwe w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

PROSIMY O PIERWSZY KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY W CELU ZWROTU TOWARU! UZGODNIMY Z WAMI NAJLEPSZY SPOSÓB WYSYŁANIA TOWARÓW. NIE WYSYŁAJ TOWARÓW NA ADRES PODANY W OTRZYMANEJ FAKTURZE!

Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji zwróconej przez sprzedawcę i wysłania pisemnego oświadczenia to 30 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej reklamy i przesłania towaru do reklamacji, w zależności od tego występuje później.

W przypadku uznania reklamacji ma on prawo do zwrotu kosztów związanych z odesłaniem towaru. Gwarancji nie udziela się za wady oczywiste lub ukryte spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub obchodzeniem się z towarem lub nieprzestrzeganiem norm i warunków technicznych podanych przez sprzedawcę. Reklamacje podlegają warunkom handlowym.

W celu przyspieszenia reklamacji możesz odesłać formularz zwrotu. To nie jest warunek.

Formularz zwrotu

Kontakt:

Email: info@bohemiagoldcrystal.com

Tel: +420702163888